English

Dotyczy: projektu pn. „ Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Program PL 13 ”.                           

„ Ograniczenie społecznych nierówności  w zdrowiu”. 

Powiat Wieruszowski – realizator projektu pn. „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”, współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz środków budżetu państwa, informuje, iż w opracowanej w ramach projektu deklaracji uczestnictwa w projekcie, w której to osoby zgłaszające się do udziału w nim zgadzały się na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, mylnie podano dane Administratora tych danych. W deklaracjach zawarto informację, iż to Ministerstwo Zdrowia, z siedzibą przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa jest Administratorem zbieranych danych osobowych. Prawidłowo jednak powinna znaleźć się tam informacja, iż administratorem danych osób uczestniczących w w/w projekcie jest beneficjent umowy o dofinansowanie czyli Powiat Wieruszowski, z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

Powiat Wieruszowski jest administratorem danych osobowych uczestników projektu zgodnie   z zapisami art. 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr 016/027/13/NMF/2015/00/2739/67 z dnia  9 marca 2015r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu,  a Powiatem  Wieruszowskim.

 

Za powstałą pomyłkę przepraszamy. 

 

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Licznik odwiedzin
2724
Newsletter:Joomla Extensions powered by Joobi