English

W środę 24.08.2016 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację naszego projektu. Podczas spotkania Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek przedstawił zarys zrealizowanych zadań, które omówił szczegółowo kierownik projektu Michał Holicki (w załączeniu prezentacja). Zrealizowane badania profilaktyczne podsumowała Eunika Adamus - prezes zarząd i dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego Szpitala Powiatowego w Wieruszowie. W ramach programu badań profilaktycznych szpital w Wieruszowie wykonał:

 • 1961 badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w wieku 45-70 lat (były to badania: lipidogram, glukoza, TSH, kwas moczowy, kreatynina)
 • 939 badań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat (każde badanie obejmowało:lipidogram, glukoza, TSH)
 • 400 badań EKG serca osób dorosłych w wieku 45-70 lat
 • 100 badań EKG serca dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat
 • 50 badań Echo serca dla dorosłych
 • 10 badań Echo serca dzieci i młodzieży
 • 1265 konsultacji internistycznych wyników badań
 • 885 konsultacji pediatrycznych wyników badań
 • 136 konsultacji kardiologicznych osób dorosłych
 • 14 konsultacji kardiologicznych dzieci i młodzieży
 • 100 badań USG doppler (USG tętnic szyjnych)
 • 16 prób wysiłkowych
 • 200 transportów osób, które nie mogły samodzielnie dotrzeć na badania.

W ramach programu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia zrealizowano 11 pikników zdrowotnych, 10 punktów medycznych, warsztaty w szkołach z zakresu zdrowego odżywiania, w których uczestniczyły 554 dzieci a także warsztaty w szkołach dotyczące prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których udział wzięło 708 uczniów i uczennic ze szkół powiatu wieruszowskiego. W warsztatach dla dorosłych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania chorób naczyń krwionośnych mózgu i chorób serca uczestniczyło 179 osób, głównie nauczycieli i personelu medycznego. Na piknikach i w punktach medycznych z porad dietetyków i badania składu ciała skorzystało 1734 mieszkańców. W punktach medycznych i na pikniku 19.czerwca 2016 roku z badań: ciśnienia krwi, cholesterolu całkowitego i glukozy skorzystało łącznie 1007 osób.  Udzielono 324 porady w „białym miasteczku” na pikniku zdrowotnym 19. czerwca 2016 roku.  Z zajęć zumby w ramach rozdawanych na piknikach zdrowotnych karnetów skorzystało 170 osób. Łącznie na wszystkich imprezach projektowych rozdano 900 zestawów kijków do nordic walkingu. 18. sierpnia zakończyły się darmowe zajęcia sportowe (zumba, frog jumping, nordic walking, sztuki walki, tae-bo, zajęcia na boisku sportowym, fitness i aerobik), z których korzystało bardzo wielu mieszkańców powiatu wieruszowskiego (nie wpłynęły jeszcze do biura projektu listy z tych zajęć, ale z rozmów z mieszkańcami i instruktorami wiemy, że cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem). W ramach projektu wykonano film promujący powiat i zdrowy styl życia. Na piknikach zdrowotnych bawiły się całe rodziny tym bardziej, że wszystkie atrakcje dla dzieci typu „dmuchańce” i zabawy z nagrodami były darmowe (ponieważ były to imprezy otwarte nie mamy dokładnych danych liczbowych, jedynie dokumentacja zdjęciowa pozwala określić dane szacunkowe). W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego zorganizowano akcję „Antytytoniowi” wraz z konkursem z bardzo cennymi nagrodami. 

 Jak widać po tych danych statystycznych bardzo wielu mieszkańców uczestniczyło w działaniach projektu zdrowotnego PL13, jak w skrócie określa się ten program. Warto podkreślić w tym miejscu, że wszystkie działania projektowe miały na celu zwiększyć świadomość mieszkańców, że to od nich samych, od stylu życia i podejmowanych działań profilaktycznych zleży jakość życia i zdrowia. Dla bardzo wielu mieszkańców wykonane badania profilaktyczne stały się impulsem do zmiany nawyków i podjęcia dalszego leczenia.

Ważnym punktem konferencji było wręczanie i przekazywanie podziękowań i nagród. Podziękowania za współpracę w realizacji działań dla mieszkańców zostały złożone na ręce: Pani Beaty Wanuszki "za promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego, dostarczanie mieszkańcom codziennej "zdrowej dawki ruchu" oraz współpracę podczas imprez i zajęć sportowych organizowanych w ramach naszego projektu" oraz Pani Karoliny Krawczyk - Borowiec za "promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego, dostarczanie mieszkańcom wiedzy na temat mądrego odżywiania oraz współpracę podczas imprez i zajęć sportowych w ramach naszego projektu".

 Podczas spotkania wręczono 35 mieszkańcom rowery (jeszcze 5 osób odbierze nagrody w terminie późniejszym) i 2 mieszkańcom sokowirówki (4 osoby odbiorą w innym czasie) - nagrody za udział w badaniach profilaktycznych. Na ręce Pani dyr. Małgorzaty Nikodem przekazane zostały nagrody za najbardziej aktywny udział w akcji "Antytytoniowi". Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych odebrali rowery. Do "Wieruszowskiego Staszica" trawiło 30 rowerów, do Zespołu Szkól Rolniczych w Lututowie i Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Wieruszowie po 25. To tylko narzędzie do promowania zdrowego stylu życia, które pozwoli organizować szkolne wycieczki, integrować grupy szkolne i inicjować prozdrowotne wydarzenia. Przekazano także 9 sokowirówek szkołom oraz 9 fantomów reanimacyjnych dyrektorom gimnazjów z powiatu wieruszowskiego.  

W tym miejscu dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w realizację tego programu :) 

Prezentacja kierownika projektu

Relację prasowe z naszej konferencji:

http://www.tugazeta.pl/1,podsumowali-projekt-zdrowotny,24491.html

http://www.powiatowy.pl/2016/08/konferencja-podsumowujaca-realizacje-projektu-zdrowotnego-pl13/

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=21621

http://www.radiosud.pl/fakty/wieruszow-podsumowanie-projektu-zdrowotnego-1161

oraz w TVP3 Łódź (od 14 minuty 54 sekundy wiadomości): http://lodz.tvp.pl/26684101/24082016-2145

  

 

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Licznik odwiedzin
2518
Newsletter:Joomla Extensions powered by Joobi