English

Projekt „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

„Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” korzysta z dofinansowania w kwocie 1.846.924,00 PLN pochodzącego z funduszy norweskich. Celem „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 roku.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajdziesz na stronach:
www.eog.gov.pl
www.norwaygrants.pl
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org 


Program PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"
„Jest to program partnerski z darczyńcami, realizowany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.
Program składa się z projektu predefiniowanego przyczyniającego się do stworzenia strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu oraz z projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach.
Projekt predefiniowany będzie realizowany przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego. Projekt skupi się na kwestii zarządzania zdrowiem publicznym. Zakłada m.in. opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu, a także opracowanie modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, które będą stanowiły wytyczne dla powiatów, składających wnioski do konkursu.
Nabór wniosków do projektów pilotażowych dotyczących promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych będzie się odbywał się w drodze konkursu - wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (Powiaty).”
Więcej informacji o Programie PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu znajdziesz pod adresem: http://zdrowie.gov.pl/pl13

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Licznik odwiedzin
2713
Newsletter:Joomla Extensions powered by Joobi