English

Projekt „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” realizowany jest w okresie luty 2015 – wrzesień 2016. Wartość projektu opiewa na kwotę 2.172.852,00 zł, którą w całości na realizację tego przedsięwzięcia Powiat Wieruszowski pozyskał z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Z przeprowadzonej analizy istotnych potrzeb zdrowotnych ludności powiatu wieruszowskiego wynika, że szczególne znaczenie wśród występujących chorób zajmują choroby układu krwionośnego, a przede wszystkim choroby naczyń krwionośnych mózgu i choroby serca. Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Projekt jest skierowany do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na wyżej wymienione choroby oraz do wszystkich mieszkańców powiatu wieruszowskiego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Jeśli zadajesz sobie pytania:

  • dlaczego taki projekt na terenie powiatu wieruszowskiego?
  • co poprzez wdrożenie projektu zmieni się w powiecie wieruszowskim?
  • z myślą o kim projekt jest realizowany?

To szczegółowe odpowiedzi znajdziesz w „Ocenie potrzeb zdrowotnych” i „Programie profilaktyki i promocji zdrowia” – dokumentach dostępnych w zakładce „Pliki do pobrania”.

Cały „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” składa się z dwóch części:
I.    Programu badań profilaktycznych
II.    Programu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Licznik odwiedzin
2718
Newsletter:Joomla Extensions powered by Joobi