English

W ramach promocji i edukacji w zdrowiu zaplanowano w ramach „Kompleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”:

1.    Pikniki zdrowotne – celem działania jest podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, wpływu innych nałogów na kondycję organizmu człowieka oraz zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. Zaplanowano 10 pikników organizowanych w różnych miejscowościach powiatu wieruszowskiego.

2.     Warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – celem warsztatów będzie podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia, właściwej diety, znaczenia aktywności fizycznej. Planowany wynik warsztatów będzie się opierać na zwiększeniu wiedzy dzieci i młodzieży na temat konsekwencji nieprawidłowego stylu życia. Zaplanowano 10 warsztatów, z czego 3 w szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostałe 7 będzie zorganizowane w szkołach, które jako pierwsze zgłoszą chęć udziału w tym zadaniu i zapewnią udział w warsztacie co najmniej 50 uczniów, szczegółowe informacje o przyjmowaniu zgłoszeń będą opublikowane na stronie projektu.

3.    Szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego – zaplanowano przeszkolenie lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń krwionośnych mózgu i chorób serca. Wiedza ta zostanie wykorzystana w działalności operacyjnej przychodni POZ, w tym w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych w publiczny, systemie zdrowia (efekt mnożnikowy).

4.    Organizacja akcji „Antytytoniowi” w szkołach ponadgimnazjalnych – akcja służyć będzie informowaniu o szkodliwości dymu tytoniowego dla palacza i jego otoczenia oraz o metodach rzucania palenia. Jednym z elementów działania będzie organizacja konkursu na hasło i logo kampanii antytytoniowej, która pojawi się na bilbordach promocyjnych. Dla uczestników konkursu przewidziano bardzo cenne nagrody (szczegóły przedstawione zostaną w regulaminie konkursu). Działanie ma zwrócić uwagę na problem nałogów wśród młodzieży oraz znaczenie kształtowania zdrowych postaw życiowych.

5.    Kanały komunikacji niewerbalnej. Do wszystkich grup docelowych w projekcie zostanie skierowania kampania w lokalnej prasie. Ponadto n terenie każdej z gmin zostaną umieszczone bilbordy lub banery informujące o projekcie i możliwości uczestnictwa w badaniach oraz działaniach edukacyjnych i promocyjnych. We wszystkich instytucjach publicznych zostaną umieszczone plakaty i ulotki informujące o działaniach projektowych, co pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych.

6.    Punkty medyczne organizowane na imprezach innych organizatorów. W ramach promocji projektu i zdrowego stylu życia zorganizowanych będzie 10 stoisk - punktów medycznych na imprezach innych organizatorów na terenie powiatu wieruszowskiego.

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Licznik odwiedzin
2728
Newsletter:Joomla Extensions powered by Joobi