English

Postępowanie o wartości do 30 tyś. euro: "Zakup urządzeń i sprzętu do zapewnienia aktywności fizycznej" (opublikowano: 08.08.2016, godz. 15.30)

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Zakup urządzeń i sprzętu do zapewnienia aktywności fizycznej" (opublikowano: 08.09.2016 r.)
Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania z dnia 13.09.2016 r. (opublikowano: 13.09.2016 r., godz. 15.00)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.09.2016 (opublikowano: 20.09.2016, godz. 11.05) - część 1 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.09.2016 (opublikowano: 20.09.2016, godz. 11.05) - część 2

Postępowanie o wartości do 30 tyś. euro: "Zakup, dostawa oraz montaż 15 stojaków na rowery" (opublikowano: 12.08.2016, godz. 15.30)

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Zakup, dostawa oraz montaż 15 stojaków na rowery" (opublikowano: 12.08.2016 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2016 (opublikowano: 19.08.2016, godz. 15.30) - część 1 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2016 (opublikowano: 19.08.2016, godz. 15.30) - część 2

Postępowanie o wartości do 30 tyś. euro: "Przygotowanie oraz wydruk broszury promocyjnej promującej zdrowy tryb życia oraz zawierającej informacje na temat projektu i powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 10.08.2016, godz. 15.30)

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przygotowanie oraz wydruk broszury promocyjnej promującej zdrowy tryb życia oraz zawierającej informacje na temat projektu i powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 10.08.2016 r.) 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2016 (opublikowano: 19.08.2016, godz. 15.30)

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro: "Przygotowanie raportu podsumowującego i oceniającego realizację projektu" (opublikowano: 03.08.2016, godz. 15:25)
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przygotowanie raportu podsumowującego i oceniającego realizację projektu"  (opublikowano: 03.08.2016 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2016 (opublikowano: 17.08.2016, godz. 15.30) - część 1 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2016 (opublikowano: 17.08.2016, godz. 15.30) - część 2

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro: "Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż 3 billboardów naściennych" (opublikowane: 03.08.2016, godz. 14:40)
Zapytanie ofertowe na zadanie "Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż 3 bilbordów naściennych" 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2016 (opublikowano: 10.08.2016, godz. 15.30) - część 1 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2016 (opublikowano: 10.08.2016, godz. 15.30) - część 2

Przetarg nieograniczony: Zakup oraz dostawa pod adres wskazany przez Zamawiającego 120 sztuk rowerów na potrzeby rozdysponowania ich na zasadzie losowania pomiędzy uczestników projektu biorących udział w badaniach profilaktycznych oraz na potrzeby przekazania ich w użytkowanie dla instytucji publicznych z terenu powiatu wieruszowskiego (opublikowano: 15.07.2016, godz. 14.45)

Skan Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (opublikowano: 15.07.2016 r.)
Ogłoszenie o zamówieniu z Biuletynu Zamówień Publicznych (opublikowano: 15.07.2016 r.)
Odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonego postępowania oraz zmiana specyfikacji zamówienia (opublikowano: 19.07.2016 r.)
Ogłoszenie o zmianie treści zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania z dnia 25.07.2016 (opublikowane 25.07.2016, godz. 15:08)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.08.2016 (opublikowano: 05.08.2016, godz. 10:25)

Postępowanie o wartości 30 tysięcy euro netto w sprawie realizacji usługi: "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego" w ramach projektu pn. "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 03.06.2016, godz. 14.45)

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego   (opublikowano: 03.06.2016, godz. 14.45)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego (opublikowano: 30.06.2016 r.)


Postępowanie o wartości 30 tysięcy euro netto w sprawie realizacji usługi: "Zaprojektowanie i wykonanie 10 banerów" w ramach projektu pn. "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 03.06.2016, godz. 14.45)

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi: Zaprojektowanie i wykonanie 10 banerów (opublikowano: 03.06.2016, godz. 14.45)
Odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzenia postępowania (opublikowano: 09.06.2016, godz. 12.20)   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: Zaprojektowanie i wykonanie 10 banerów - część 1 (opublikowano: 04.07.2016 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: Zaprojektowanie i wykonanie 10 banerów - część 2


Postępowanie o wartości 30 tysięcy euro netto w sprawie realizacji usługi: "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego" w ramach projektu pn. "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego (opublikowano: 25.05.2016, godz. 15:00) 

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego (opublikowano: 25.05.2016, godz. 15:00)

Wyjaśnienia w sprawie postępowania dotyczącego realizacji zajęć sportowych (opublikowano: 01.06.2016 r.)

Postępowanie o wartości 30 tysięcy euro netto: "Wykonywanie funkcji: specjalisty ds. promocji oraz specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta kierownika projektu w ramach projektu pn. "Kompleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 26.04.2016, godz. 10:40)
Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji Specjalisty ds. promocji oraz specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie (opublikowano: 26.04.2016, godz. 10:40)

Postępowanie o wartości 30 tysięcy euro netto: Zakup i dostawa nagród dla laureatów akcji "Antytytoniowej" prowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wieruszowskiego w ramach realizacji projektu "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 25.04.2016r., godz. 14.35)
Zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2016 r. w sprawie wykonania usługi zakupu i dostawy nagród dla laureatów akcji "Antytytoniowej" (opublikowano: 25.04.2016r., godz. 14.35)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie wykonania usługi zakupu i dostawy nagród dla laureatów akcji "Antytytoniowej" (część I)   (opublikowano: 16.05.2016 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie wykonania usługi zakupu i dostawy nagród dla laureatów akcji "Antytytoniowej" (część II)

Postępowanie o wartości do 30 tysięcy euro netto: "Piknik prozdrowotny" realizowany w ramach projektu pn. "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" (opublikowano: 25.04.2016 r., godz. 14.25)
Zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2016 r. w sprawie wykonania usługi organizacji pikniku prozdrowotnego w ramach projektu (opublikowano: 25.04.2016 r., godz. 14.25)
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania z dnia 28.04.2016 r. (opublikowano: 28.04.2016 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie wykonania usługi organizacji pikniku prozdrowotnego w ramach projektu (część I)  (opublikowano: 16.05.2016 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie wykonania usługi organizacji pikniku prozdrowotnego w ramach projektu (część II)

Postępowania o wartości do 30 tysięcy euro netto: "Wykonywanie funkcji: kierownika projektu, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu i specjalisty ds. finansów oraz specjalisty ds. beneficjentów w ramach "Kompleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" (termin realizacji: 01.05.2016-31.08.2016) (opublikowano: 11.04.2016, godz. 14:10)
Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2016 na pełnienie funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. zamówień publicznych i specjalisty ds. finansów
Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2016 na pełnienie funkcji specjalisty ds. beneficjentów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie wyboru Specjalisty ds. beneficjentów (opublikowano: 25.04.2016 r.)

Postępowanie o wartości do 30 tysięcy euro netto - "Warsztaty szkolne z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy - warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 7-18 lat oraz dostawa 10 fantomów reanimacyjnych typu BLS" w ramach projektu "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego"
Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2016 r. w sprawie organizacji warsztatów szkolnych z podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz dostawy 10 fantomów reanimacyjnych typu BLS (opublikowano: 04.03.2016 r., godz. 09:30)
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania z dnia 09.03.2016 r.
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania z dnia 14.03.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (opublikowano: 06.04.2016 r.)

Postępowanie o wartości do 30 tysięcy euro netto - "Szkolenia lekarzy POZ, innego personelu medycznego oraz innych edukatorów zdrowego stylu życia pracujących na terenie powiatu wieruszowskiego"
Zapytanie ofertowe z dnia 26.01.2016 r. w sprawie organizacji cyklu szkoleń dla lekarzy POZ, innego personelu medycznego oraz innych edukatorów zdrowego stylu życia (opublikowane: 27.01.2016 r., godz. 09:45)
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania z dnia 03.02.2016 r.    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 1 (opublikowano:02.03.2016 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 2

Postępowanie o wartości do 30 tysięcy euro netto - Warsztaty szkolne w zakresie zdrowego żywienia - warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 7-18 lat"
Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji warsztatów szkolnych w zakresie zdrowego żywienia z dnia 19.08.2015 (opublikowane: 20.08.2015, godz. 12:55)
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania - część 1 (opublikowano: 26.08.2015 r.)
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania - część 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Warsztaty szkolne w zakresie zdrowego żywienia - część 1 (opublikowano: 31.08.2015 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Warsztaty szkolne w zakresie zdrowego żywienia - część 2

Postępowanie o wartości do 30 tysięcy euro netto - Dostawa sokowirówek na potrzeby realizacji projektu (zapytanie z dnia 13.08.2015 r.)
Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi dostawy 120 sokowirówek na potrzeby realizacji projektu (13.08.2015 r., godz. 15.30)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa dostawy 120 sokowirówek na potrzeby realizacji projektu - część 1 (opublikowano: 31.08.2015 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa dostawy 120 sokowirówek na potrzeby realizacji projektu - część 2

Postępowanie nr 2 o wartości do 30 tysięcy euro netto - Produkcja filmu promującego zdrowy styl życia z dnia 31.07.2015
Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi "Produkcja filmu promującego zdrowy styl życia" z dnia 31.07.2015 (31.07.2015, godz. 15:24)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Produkcja filmu promującego zdrowy tryb życia" - część 1 (opublikowano: 26.08.2015 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Produkcja filmu promującego zdrowy tryb życia" - część 2

Postępowanie o wartości do 30 tysięcy euro netto - Produkcja filmu promującego zdrowy tryb życia
Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi Produkcji filmu promującego zdrowy tryb życia (opublikowano: 17.07.2015 r.)
Unieważnienie postępowania w sprawie wykonania usługi "Produkcja filmu promującego zdrowy styl życia" z dn. 30.07.2015 (31.07.2015, godz. 15:16)

Postępowanie o wartości do 30 tyś. euro netto - "Specjalista ds. Beneficjentów" z dnia 10.07.2015 r.
Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji Specjalisty ds. Beneficjentów (10.07.2015 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełnienie funkcji Specjalisty ds. Beneficjentów (opublikowano: 21.07.2015 r.)

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację badań ankietowych (przetarg nr II) w ramach projektu "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - badania ankietowe - II przetarg (29.07.2015, godz. 13:41)
Protokół z otwarcia ofert - badanie ankietowe - II przetarg (opublikowano: 16.07.2015 r.)
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - badania ankietowe - II przetarg (10.07.2015 r.)
Ogłoszenie w sprawie zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - badania ankietowe - II przetarg (10.07.2015 r.)
Ogłoszenie o zamówieniu - badania ankietowe - II przetarg (03.07.2015 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - badania ankietowe - II przetarg (03.07.2015 r.)

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (03.07.2015 r.)

Wyniki postępowania w sprawie organizacji pikników
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pikniki (12.06.2015 r.)

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na wykonanie kampanii prasowej projektu z dnia 11.06.2015”
Zapytanie ofertowe na wykonanie kampanii prasowej - ogłoszeń w mediach (11.06.2015)
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wykonanie kampanii prasowej (18.06.2015)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ogłoszenia w mediach (29.06.2015 r.)

Postępowanie – Pikniki zdrowotne
Protokół z otwarcia ofert – pikniki powiat wieruszowski (plik PDF) (03.06.2015 r.)

Postępowanie – Badanie ankietowe
Odpowiedzi na pytania Oferentów – badanie ankietowe (plik PDF) (10.06.2015 r.)     Protokół z sesji otwarcia ofert - badanie ankietowe (11.06.2015 r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - badania ankietowe (01.07.2015 r.)

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację badań ankietowych (wywiad medyczny) w ramach projektu "Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego".
Ogłoszenie o zamówieniu - badania ankietowe (03.06.2015 r.)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - badania ankietowe (03.06.2015 r.)

Informujemy, iż w dniu 21 maja 2015 r., w ramach realizacji projektu: Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za kompleksową obsługę 10 pikników zdrowotnych oraz obsługę 10 punktów medyczno-informacyjnych na imprezach zorganizowanych przez inne jednostki na terenie powiatu wieruszowskiego.
Skan Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (21.05.2015 r.)
Ogłoszenie o zamówieniu z Biuletyny Zamówień Publicznych (21.05.2015 r.)
Załączniki do postępowania w wersji edytowalnej (plik WORD) (21.05.2015 r.)
Ogłoszenie o zmianie z dn. 29.05.15 (plik WORD)
Pytania i odpowiedzi z dn. 29.05.15 (plik PDF)

Przetarg nieograniczony „Wykonywanie funkcji: kierownika projektu, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. zamówień publicznych z funkcją asystenta projektu i specjalista ds. finansów w ramach projektu.” Postępowanie zakończone.
Dokumentacja pod adresem: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/index.jsp?bipkod=/007/130/002

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu”. Postępowanie zakończone.
Dokumentacja pod adresem: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/index.jsp?bipkod=/007/130/006

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu z dnia 10.03.2015”. Postępowanie unieważnione 16.03.2015.
Dokumentacja pod adresem: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/index.jsp?bipkod=/007/130/007

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu z dnia 17.03.2015”. Postępowanie zakończone.
Dokumentacja pod adresem: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/index.jsp?bipkod=/007/130/008

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na wykonywanie funkcji radcy prawnego w ramach projektu”. Postępowanie zakończone.
Dokumentacja pod adresem: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/index.jsp?bipkod=/007/130/009

 

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Licznik odwiedzin
2721
Newsletter:Joomla Extensions powered by Joobi